introductie

Recon Polymers is gespecialiseerd in een effici‘nte verwerking van PolyAl tot kunststoffen die een brede toepasbaarheid kennen.

PolyAl is de reststroom van polymeren en aluminium- folie die resteert, nadat in papierfabrieken de papier- vezels uit drankenkartons zijn teruggewonnen.

Na vele jaren van ontwikkeling is Recon Polymers in staat op energiezuinige wijze PolyAl te transformeren naar grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie.

visie

Recon Polymers heeft de ambitie PolyAl op grotere schaal en op circulaire wijze her te verwerken.

Voor een zo effectief mogelijke structuur wordt nauw samengewerkt met meerdere partijen in de waardeketen; van papierfabriek tot marktpartij.

Met name marktpartijen hebben een essenti‘le positie in de realisatie van een circulaire keten. Om deze reden werkt Recon Polymers zoveel mogelijk op basis van partnerschappen.

context

Volledig recyclen van drankenkartons gebeurt in twee stappen. Eerst wordt de papiervezel terug- gewonnen en vervolgens de polymeren en het aluminium.

Drankenkartons worden na gebruik door de consument ingezameld en hierna gesorteerd om vervolgens te worden getransporteerd naar een drankenkarton recyclingfabriek. Daar worden de papiervezels teruggewonnen en ingezet voor de productie van onder andere golfkarton en hygi‘ne- papier.

Bij dit proces resteert PolyAl, een reststroom van polymeren (HDPE, LDPE, PP) en aluminiumfolie. Dit is ongeveer 25% van de totale verpakking.
De aanwezige aluminiumfolie is nodig om een lange houdbaarheid van de inhoud van een drankenkarton te garanderen.

proces

Het proces van Recon Polymers kenmerkt zich door een hoge scheidingsgraad van meer dan 98% van de foliefractie en de harde fractie.

De harde fractie, bestaat uit overwegend HDPE en PP. De foliefractie is een combinatie van LDPE en aluminium.

Beide grondstoffen zijn breed inzetbaar in de kunststofverwerkende industrie.
De installatie van Recon Polymers is gebaseerd op mechanische principes zonder toevoeging van water en heeft een potenti‘le capaciteit van 7.500 ton output per jaar.

Tijdens de verwerking wordt vocht onttrokken, waarbij waterdamp de enige reststroom is. Dit vocht is water dat resteert in PolyAl na het terugwinningsproces in de papierfabriek.

contact

Recon Polymers b.v.
Vaartveld 4-B
4704 SE Roosendaal
Nederland

info@reconpolymers.com

4 + 11 =

©2022 Recon Polymers b.v. i.s.m. MvdO Fotografie | privacy statement