Recon Polymers heeft de ambitie PolyAl op grotere schaal en op circulaire wijze her te verwerken.

Voor een zo effectief mogelijke structuur wordt nauw samengewerkt met meerdere partijen in de waardeketen; van papierfabriek tot marktpartij.

Met name marktpartijen hebben een essenti‘le positie in de realisatie van een circulaire keten. Om deze reden werkt Recon Polymers zoveel mogelijk op basis van partnerschappen.

visie

Recon Polymers heeft de ambitie PolyAl op grotere schaal en op circulaire wijze her te verwerken.

Voor een zo effectief mogelijke structuur wordt nauw samengewerkt met meerdere partijen in de waardeketen; van papierfabriek tot marktpartij.

Met name marktpartijen hebben een essenti‘le positie in de realisatie van een circulaire keten. Om deze reden werkt Recon Polymers zoveel mogelijk op basis van partnerschappen.